EG-milieuwetgeving, 1998

(3d. edition), K.J.M. Mortelmans (ed.), Kluwer, Deventer, 1998
De derde editie van deze bundeling van de belangrijkste Europese milieuwetgeving beslaat de periode tot 1 januari 1998. Vergeleken met de vorige edities is de bundel fors in omvang vergroot. Tegen 828 pagina's in 1993 is het geheel nu maar liefst 1205 pagina's dik. Behalve verordeningen en richtlijnen zijn terecht ook een aantal resoluties, beschikkingen, besluiten en mededelingen opgenomen die van belang zijn voor de interpretatie van de wetgeving. Ook de complete tekst van het Vijfde Milieu Actie Programma is opgenomen. De wetgeving is in chronologische volgorde en geconsolideerde vorm opgenomen, dat wil zeggen dat men niet zelf de originele tekst naast de vaak talloze latere deelwijzigingen hoeft te leggen om te weten te komen wat de huidige tekst is. Daarmee vormt de bundel een onmisbare bron van handzaam samengebrachte informatie voor zowel de praktijk als wetenschap. Het enige wat men zich kan afvragen is of de extra pagina's het bijna verdubbelen van de prijs van de bundel kunnen rechtvaardigen. Deze kost nu namelijk maar liefst fl. 197,50, waarmee e.e.a. voor onderwijsdoeleinden niet makkelijk meer inzetbaar is.