Environmental authorities

Finnish State's Administration  (Valtion hallinto)

Environmental Administration  (Ympäristöhallinto)

 
Administration for Rural Affairs (Maa- ja metsätaloushallinto)

Other Finnish State's Administration (Muu valtion hallinto)

Municipalities and Counties (Kunnat ja maakunnat)