Juridische Praktijkadviesdienst

Het T.M.C. Asser Instituut adviseert van oudsher over (complexe) juridische vraagstukken op het gebied van het internationaal en Europees recht. Het instituut adviseert onder meer aan Nederlandse en internationale advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, bedrijven, ministeries, en nationale en internationale gouvernementele en non-gouvernementele organisaties, zoals de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Internationaal Privaatrecht

De Juridische Praktijkadviesdienst van het T.M.C. Asser Instituut adviseert met name bij internationaal privaatrechtelijke vraagstukken. Het instituut kan ook adviseren bij juridische vraagstukken op andere terreinen van het internationale en Europese recht.

Internationaal privaatrechtelijke vraagstukken spelen een rol bij verwikkelingen van grensoverschrijdende aard. Rechtsverhoudingen met internationale aspecten komen regelmatig voor bij familierechtelijke relaties en zijn vanzelfsprekend in het omvangrijke internationale handelsverkeer. Geschillenbeslechting in zaken met internationale verwikkelingen is vaak gecompliceerd. Wanneer bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst geen afspraken zijn gemaakt over het toepasselijke recht of de bevoegde rechter, is onderzoek naar internationaal privaatrecht en buitenlands materieel recht nodig.

Voordat de stap naar de rechter wordt gezet, is het van belang te weten welke rechter bevoegd is, welk recht van toepassing is, en of erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen mogelijk is. Ook is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van het buitenlandse recht en procesrechtelijke zaken, zoals bewijsproblemen, beslag en gelijktijdige procedures bij verschillende rechters (litispendentie).

Het instituut adviseert aan zowel particuliere als zakelijke cliënten. Zakelijke cliënten krijgen vaak te maken met: overeenkomsten; agentuur; cessie; vervoer; expatriële arbeidsverhoudingen; vennootschapsrechtelijke kwesties; beslag. Particuliere cliënten krijgen veelal te maken met: de afwikkeling van erfenissen; de geldigheid van in het buitenland opgemaakte huwelijkse voorwaarden; echtscheidingen; huwelijksvermogenskwesties; kinder- en partneralimentatie; afstammingsvraagstukken; algemene voorwaarden; koopovereenkomsten; de juridische consequenties van een verhuizing naar het buitenland; verkeersongevallen.

Werkwijze

U kunt uw adviesaanvraag per e-mail (advies@asser.nl) voorleggen, voorzien van een duidelijke beschrijving van de feiten en een formulering van de betreffende vraag welke betrekking heeft op internationaal privaatrecht. Na ontvangst van de adviesaanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een inschatting van de tijd die nodig wordt geacht om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u akkoord bent met de ureninschatting zal de adviesopdracht worden uitgevoerd. Aan de ureninschatting zijn geen kosten verbonden.

Kosten

De kosten voor het uitbrengen van een advies bedragen € 195,- per uur (exclusief BTW), eenmalig verhoogd met administratiekosten ter hoogte van € 30,-. 

Contact

Telephone:  +31 (0)70 3420321
E-mail:            advies@asser.nl