Vacature zakelijk directeur / Bestuurslid T.M.C. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut, een aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) verbonden interuniversitair onderzoeksinstituut voor het internationaal en Europees publiek- en privaatrecht, werft voor een zakelijk directeur.

Wat ga je doen?
Plaats binnen de organisatie: de stichting T.M.C. Asser Instituut wordt geleid door een tweehoofdig bestuur, bestaande uit een wetenschappelijk en een zakelijk directeur. De wetenschappelijk directeur is ook voorzitter van het bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting ziet toe op het functioneren van het instituut en het bestuur.

De twee directeuren zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het instituut. De wetenschappelijk directeur is primair verantwoordelijk voor (de kwaliteitsbewaking van) de inhoud van de activiteiten, de werving van nieuwe tweede - en derde geldstroom projecten en de representatie van het instituut. De zakelijk directeur is primair verantwoordelijk voor de financiën, het personeelsbeleid en de overige aspecten van de bedrijfsvoering. De directeuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van de acquisitie, valorisatie, het educatief programma en de PR.

Taken en verantwoordelijkheden:
De zakelijk directeur/lid van het bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkeling en implementatie van een bedrijfsvoeringstrategie in lijn met de strategische doelen van het instituut;
 • Onderhouden van contacten en voeren van overleg met de UvA en met relevante externe partners (instellingen, stakeholders);
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen en deze vertalen naar de strategie van het instituut, i.h.b. naar initiatieven op het gebied van valorisatie;
 • Opzetten en borgen van een solide financieel beleid;
 • Het voorbereiden/opstellen van interne en externe rapportages en administraties (waaronder jaarverslagen en jaarrekeningen);
 • Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling;
 • Acquisitie van extern gefinancierde projecten (met de wetenschappelijk directeur en de onderzoeksstaf) binnen het kader van het onderzoeksprogramma;
 • Stimuleren van valorisatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek: projecten, evenementen, trainingen en opleidingen;
 • Leidinggeven aan de volgende eenheden: Projectmanagement, Events en Educatie, Financiën, Bedrijfsvoering (Facilitaire Dienstverlening en ICT), Communicatie, Secretariaat en Asser Press.

Jouw ervaring en profiel:
De zakelijk directeur/lid van het bestuur:

 • Beschikt over een relevante universitaire opleiding;
 • Heeft minimaal tien jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de academische wereld of de publieke sector;
 • Heeft brede bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook als bestuurslid;
 • Heeft affiniteit met het verwerven van extern gefinancierd onderzoek en valorisatie van onderzoek en kennisdisseminatie;
 • Beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;
 • Denkt in oplossingen, niet in bevoegdheden;
 • Is een echte ambassadeur van het instituut, zowel in internationale als nationale fora;
 • Is een teamspeler, met uitstekende interpersoonlijke vaardigheden;
 • Heeft een proactieve en hands-on mentaliteit;
 • Heeft affiniteit met het werken in een internationale omgeving;
 • Is enthousiast, energiek en een creatieve geest die innovatie nastreeft;
 • Beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal (in woord en geschrift).

Voor een goede uitoefening van de functies zijn de volgende kerncompetenties van belang:

 • Visie: afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; concentratie op hoofdlijnen en lange termijnbeleid;
 • Sturen op resultaat: richting en sturing geven aan medewerkers en projectgroepen om doelstellingen en resultaten te realiseren;
 • Inventiviteit: komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten en oplossingen;
 • Overtuigingskracht: anderen winnen voor ideeën en plannen;
 • Organisatiesensitiviteit: onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen;
 • Ondernemerschap: signaleren van kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden. Hiernaar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen;
 • Verbindend leiderschap: synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden, daarbij rekening houdend met de diversiteit in het team.

Wat bieden we jou?
Je wordt aangesteld bij de UvA en tewerkgesteld bij het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag, waarmee de UvA in 2020 een nieuwe strategische relatie is aangegaan.

Het dienstverband is voor 38 uur per week. Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €6.836 tot €9.680 bruto per maand, op basis van 38 uur per week, exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Vragen?
Heb je nog vragen over de functie of wil je meer weten over het T.M.C. Asser Instituut? Neem dan contact op met:  Gert Grift, zakelijk directeur, of Garance Reus-Deelder, lid Raad van Toezicht.
T: 0620442514 (Gert Grift)

Sollicitatie
Als je jezelf herkent in het profiel en geïnteresseerd bent in de functie, ontvangen we graag:

 • een sollicitatiebrief met motivatie;
 • je CV.

De reactietermijn sluit op 6 oktober 2023.

Solliciteer nu via de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Een management assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Over ons
Het T.M.C. Asser Instituut
Het T.M.C. Asser Instituut is een nationaal en internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut voor het internationaal en Europees publiek- en privaatrecht. Het instituut draagt bij aan de ontwikkeling van het internationaal publiekrecht, het internationaal privaatrecht en Europees recht door het doen van onafhankelijk fundamenteel onderzoek, beleidsgericht onderzoek en onderzoek in opdracht en initieert, faciliteert en verzorgt professioneel onderwijs, academische- en expertmeetings en publieksevenementen gericht op de verspreiding van kennis van het internationaal en Europees publiek- en privaatrecht.

Het instituut is verbonden met de Universiteit van Amsterdam in het bijzonder de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR-UvA). De UvA voorziet in een jaarlijkse basissubsidie voor het instituut. De samenwerking tussen het instituut en de UvA is vastgelegd in een overeenkomst met een looptijd tot 2030.

Het instituut coördineert en initieert ook interuniversitaire onderzoeksnetwerken (CLEER, NNHRR, IHCL-platform) en andere samenwerkings- en ontmoetingsstructuren voor de Nederlandse faculteiten rechtsgeleerdheid en onderhoudt een internationaal actieve uitgever (Asser Press).

De jaarlijkse omzet van het instituut is ongeveer €7.000.000, waarvan 2/3 wordt verworven door extern gefinancierd onderzoek en educatieve activiteiten. De personele bezetting bedraagt ongeveer 50 fte, waarvan de helft onderzoekers. De onderzoeksstaf is ondergebracht in vier thematische onderzoeksgroepen, die worden gecoördineerd door een senior onderzoeker. De ondersteunende staf bestaat uit 7 eenheden, waarvan twee met een coördinator.

Het instituut heeft een sterk internationaal profiel. Het maakt deel uit van een groot aantal internationale (juridische) netwerken; driekwart van de onderzoekers is afkomstig uit het buitenland. Door de vestiging in Den Haag, stad van vrede en recht, is het instituut verankerd in de Haagse netwerken van internationale gerechtshoven, tribunalen en organisaties, ambassades, kennisinstellingen en Ngo’s.

Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.  

Betrokken, verantwoordelijk en met een open blik. Zo kijken we bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar de rol van het recht in een (internationale) samenleving die voortdurend verandert. Met ruim 5.000 studenten en 550 medewerkers zijn we een van de grotere juridische faculteiten in Nederland. We leiden juristen op die het recht effectief weten in te zetten met als doel daadwerkelijk bij te dragen aan oplossingen voor de samenleving. Met vernieuwend en grensverleggend onderzoek spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo houden we altijd de verbinding met de samenleving.  

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.