Publications by Tobias Asser available at the T.M.C. Asser Instituut's Library

undefinedThe following publications by Tobias Asser are available at the T.M.C. Asser Instituut's Library:

 • Verhandeling over Het Staathuishoudkundig Begrip der Waarde, Prize-winning treatise Leiden University, 1858
 • Iets over Rijntollen, 1860
 • Handelsrecht en Handelsbedrijf. Inaugurale rede Amsterdam, 1862
 • Wetgevingsstudiën [o.a. de wet op de Engelse naamloze vennootschappen; A’damse aanvaringsclausule bij cascoverzekering; tractaat NL-Italië betreffende naamloze vennootschappen; De Rijnvaart-Conventie], 1868
 • Wetgeving-Studiën, I: Herziening der Wetboeken. II: Het nieuwe wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der tienden, 1871
 • Schets van het Nederlandsche handelsregt [12 drukken tijdens leven] , 1873
 • Schets van het internationaal privaatregt, Haarlem, 1880; German edition, Berlin 1880; French edition, 1884
 • De Scandinavische Wisselwet van 1880: vergeleken met het Duitsche, het Nederlandsche en het Belgische wisselregt , 1880
 • The Congo Act  [Nederlandse tekst] , 1885
 • Toen en Nu. Afscheidsrede van Prof. T.M.C. Asser uitgesproken op zaterdag 12 oktober 1893, in de Aula der Universiteit te Amsterdam [Farewell address at Amsterdam Municipal University], Haarlem, 1893.
 • ‘Discours d’ouverture’, in Ann. IDI 17 [1898], at 177ff.

 

undefinedundefined