Cover EIR 2019

Elementair Internationaal Recht 2019/Elementary International Law 2019

June 2019 Editor: T.M.C. Asser Instituut in samenwerking met de Nederlandse rechtenfaculteiten ,

Details

  • Published: June 2019
  • Pages: xviii+832
  • Publisher: T.M.C. ASSER PRESS
  • Distributor: T.M.C. Asser Press
  • ISBN: 978-90-6704-358-8
  • Price: € 21.00

De tweejaarlijkse collegebundel Elementair Internationaal Recht bevat basismateriaal dat betrekking heeft op het internationaal publiekrecht, inclusief het internationaal institutioneel recht, en een zeer ruime selectie uit internationale en nationale jurisprudentie. Voorts zijn bepalingen van Nederlands recht opgenomen (zoals geldend per voorjaar 2019) die van groot belang zijn voor de doorwerking en toepassing van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast zijn meer gespecialiseerde teksten opgenomen, waardoor de bundel tevens bruikbaar is geworden voor en gebruikt wordt bij het onderwijs op meerdere niveaus.

De editie 2019 van de bundel is wederom grondig vernieuwd en uitgebreid en de inhoud is in nauwe samenwerking met een aantal faculteiten Rechtsgeleerdheid vastgesteld. De uiteindelijke redactie had plaats onder auspiciën van het T.M.C. Asser Instituut.

Verkrijgbaar bij de erkende (internet) boekhandel.

The two-yearly collection for use in higher and university education Elementary International Law contains basic material regarding public international law, including international institutional law, as well as a wide selection drawn from international and national jurisprudence. Furthermore, provisions of Dutch law are included (such as applicable from Spring 2019), which are of great importance for the effect and application of international law upon and within the legal order of The Netherlands. Aside from that, more specialised texts are included, thereby also making the collection useful for and used within education at various levels.

The 2019 edition of the collection has once again been thoroughly revised and extended and the contents have been determined in close cooperation with a number of faculties of law. The final editing took place under the auspices of the T.M.C. Asser Institute.

Available at your Dutch/Belgian (internet) bookstore.

Download more information

pdf
Table of Contents