Juridische Praktijkadviesdienst Internationaal Privaatrecht

Tijdens uw werkzaamheden stuit u als advocaat, notaris of bedrijfsjurist geregeld op verwikkelingen van grensoverschrijdende aard. Zo komen rechtsverhoudingen met internationale aspecten regelmatig voor bij familierechtelijke relaties en zijn ze vanzelfsprekend in het omvangrijke internationale handelsverkeer. Het belang van het internationaal privaatrecht groeit mee met deze ontwikkelingen.
Geschilbeslechting in zaken met internationale verwikkelingen is extra gecompliceerd. Wanneer blijkt dat uw cliënt of handelspartner bij het aangaan van een overeenkomst geen afspraken heeft gemaakt over het toepasselijke recht of bevoegde rechter, dan komt het internationaal privaatrecht eraan te pas. Bijkomstig aan het IPR is dat er mogelijk onderzoek naar internationaal privaatrecht en buitenlands materieel recht moet worden verricht.

Kwesties

De Juridische Praktijkadviesdienst van het T.M.C. Asser Instituut adviseert bij tal van internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.
Particuliere cliënten krijgen veelal te maken met kwesties zoals:

 • de afwikkeling van erfenissen
 • de geldigheid van in het buitenland opgemaakte huwelijkse voorwaarden
 • echtscheidingen
 • huwelijksvermogenskwesties
 • kinder- en partneralimentatie
 • afstammingsvraagstukken
 • algemene voorwaarden
 • koopovereenkomsten
 • de juridische consequenties van een verhuizing naar het buitenland
 • verkeersongevallen

Zakelijke cliënten en ondernemingen krijgen eerder te maken met:

 • overeenkomsten
 • agentuur
 • cessie
 • vervoer
 • expatriële arbeidsverhoudingen
 • vennootschapsrechtelijke kwesties
 • beslag


Belangrijk

Voordat de stap naar de rechter wordt gezet, is het van belang te weten:

 • welke rechter bevoegd is in de zaak
 • welk recht van toepassing is
 • wat het buitenlandse recht inhoudt
 • of erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen mogelijk is

Ook is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van het buitenlandse recht en procesrechtelijke zaken, zoals:

 • bewijsproblemen
 • beslag
 • gelijktijdige procedures bij verschillende rechters (litispendentie)


Onze ervaring

Het T.M.C. Asser Instituut fungeert van oudsher als aanspreekpunt voor de juridische gemeenschap op het gebied van Internationaal en Europees recht. Onder onze cliënten rekenen wij Nederlandse en internationale advocatenkantoren, gerechtelijke instanties, bedrijven en ondernemingen. Daarnaast adviseren wij nationale en internationale gouvernementele en non-gouvernementele organisaties, zoals ministeries, de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.
De ruime ervaring en het brede netwerk van ons team van juridische experts, plaatst hen in de juiste positie om snel en accuraat antwoord op eenvoudige en complexe juridische vraagstukken te geven.

Werkwijze & Kosten

De Juridische Praktijkadviesdienst van het T.M.C. Asser Instituut gaat als volg te werk:

Wij vragen u de adviesaanvraag schriftelijk voor te leggen. Geeft u hierin een duidelijke beschrijving van de feiten en een formulering van de betreffende vraag welke betrekking heeft op internationaal privaatrecht.

U kunt de adviesaanvraag per post, fax of e-mail sturen naar:

T.M.C. Asser Juridische Praktijkadviesdienst
R.J. Schimmelpennincklaan 20-22                 
Postbus 30461                                                          
2500 GL Den Haag
Fax: 070 34 20 359
E- mail: advies@asser.nl

Na ontvangst van de adviesaanvraag wordt een quote gemaakt. De opdracht zal pas worden uitgevoerd na een akkoord op de raming.
Aan de raming zijn geen kosten verbonden.
Het uurtarief van de T.M.C. Asser Juridische Praktijkadviesdienst bedraagt: € 195,00 (exclusief € 30,00 administratiekosten en exclusief BTW).

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met de T.M.C. Asser Juridische Praktijkadviesdienst: Tel: 070 34 20 340