Cover IHOR 2

Inleiding Humanitair Oorlogsrecht

October 2017 Editor: Arjen Vermeer, Leiden University, The Netherlands
Editor: Boukje Pieters, Het Nederlands Rode Kruis
Editor: Mirjam de Bruin, Het Nederlandse Rode Kruis

Order

Details

  • Published: October 2017
  • Pages: 288
  • Publisher: T.M.C. ASSER PRESS
  • Distributor: T.M.C. Asser Press
  • ISBN: 978-90-6704-354-0
  • Price: € 27.50

Herziene druk, 2017

Humanitair oorlogsrecht is het internationale recht dat geldt tijdens gewapende conflicten, met het doel de schadelijke gevolgen voor mensen te beperken en - waar mogelijk - te voorkomen. Humanitair oorlogsrecht beschermt personen die niet (of niet meer) deelnemen aan een gewapend conflict en het geeft regels die wapens en het gebruik ervan beperken.

Het Rode Kruis is van oudsher de promotor en bewaker van het humanitair oorlogsrecht en speelt een belangrijke rol in conflictgebieden. De afdeling Humanitair Oorlogsrecht van het Nederlandse Rode Kruis heeft als kerntaak de kennis van het humanitair oorlogsrecht in Nederland te verspreiden. Met deze Inleiding Humanitair Oorlogsrecht wil het Nederlandse Rode Kruis dit onderwerp toegankelijker maken.

Dit boek biedt op heldere en overzichtelijke wijze inzicht in dit immer actuele rechtsgebied en de toepassing ervan in hedendaagse gewapende conflicten. Het is ook zeer toegankelijk voor de geïnteresseerde niet-jurist.

“Het is een belangwekkend boek: in het Nederlands (zeldzaam voor een boek over internationaal recht), handzaam door zijn opzet en inhoud.”

“Wie alle tijd heeft kan er dus eindeloos over doorstuderen. Maar wie minder goed in zijn tijd zit en toch de hoofdzaken van het oorlogsrecht wil snappen, heeft behoefte aan een boek dat deugdelijk in elkaar zit en prettig lees- en bestudeerbaar is. Voor dat doel is dit boek bijzonder geschikt.”

- Professor mr. dr. F. Kalshoven (1924-2017)

Verkrijgbaar bij T.M.C. Asser Press via de order button hierboven en bij de erkende (internet) boekhandel.

Subscribe to keep up to date with our publications