Van Erp frontcover

Nederlandse Rechtsbegrippen Vertaald Frans-Engels-Duits

2006 Redactie: Prof J.H.M. van Erp LLM, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking

Order

Details

  • Published: 2006
  • Pages: 90 pp.
  • Publisher: T.M.C. ASSER PRESS
  • Distributor: T.M.C. Asser Press
  • ISBN: 978-90-6704-193-5
  • Price: € 18.50

Verkrijgbaar bij/ Available from: press@asser.nl
Prijs EUR 18,50 excl. verzendkosten/Price EUR 18.50 excl. p&p

In nieuwe wetgeving, zoals het moderne Nederlandse erfrecht en familierecht, komen vaak rechtstermen voor waarvan de vertaling, ook voor ervaren vertalers, veel hoofdbrekens kosten. Veelal ontbreken ook equivalenten in de doeltaal door verschillen in de rechtssystemen. De keuze van een juiste vertaling vereist niet alleen kennis van de taal maar ook rechtskennis. Door de samenwerking van de juridische vertalers en rechtsvergelijkers, die aan deze uitgave hebben gewerkt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, is een verantwoorde keus gewaarborgd. De uitgave bevat veel termen die nog ontbreken in juridische woordenboeken. Voor degenen die in het Frans, Engels of Duits over Nederlands recht schrijven en uiteraard voor vertalers van juridische teksten is deze uitgave onontbeerlijk.

Deze uitgave is het werk van de in 1981 door de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ingestelde werkgroep, bekend als de Pinyin-commissie, samengesteld uit juristen en vertalers. De opzet is om te komen tot standaardisering van de vertaling van Nederlandse rechtstermen waarmee onnodige verwarring kan worden voorkomen. Bij internationale congressen bleek namelijk dat Nederlandse juristen in hun Engelstalige bijdragen geen eenvormige vertaling gebruikten van veel voorkomende rechtstermen, zoals arrondissementsrechtbank dat vertaald werd met ‘county court’, ‘district court’ en ‘regional court’. De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking staat voor ogen dat de uitgave een bijdrage kan vormen bij kennisneming van het Nederlandse recht in het buitenland.

Available for download

pdf
Van Erp Voorwoord
Subscribe to keep up to date with our publications