Studie naar de invoering van onbeperkte aansprakelijkheid voor wrakopruiming/Study on questions concerning liability for the removal of ship wrecks

Jul 1, 2015 - Dec 31, 2015

Project description

Onderzoek: aan de hand van juridische vragen de voor- en nadelen en risico’s in kaart te brengen met betrekking tot de invoering van onbeperkte aansprakelijkheid voor wrakopruiming van zeeschepen in de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone.
Bij de beantwoording van de vragen gaat het niet om het geven van een beschrijving van de knelpunten of de problematiek, die zijn genoegzaam bekend. Het onderzoek moet resulteren in kennis en informatie die het toelaat om een beleidsafweging te maken waarbij de risico’s in kaart zijn gebracht en liefst – indien mogelijk – gekwantificeerd wat betreft de eventuele invoering van een regime met onbeperkte aansprakelijkheid voor wrakopruiming. Bij voorkeur in de vorm van een advies.

Topic

Hoofdvraag:
Leidt invoeren van onbeperkte aansprakelijkheid voor wrakopruiming van de reder/scheepseigenaar tot vergroting van de mogelijkheden tot verhaal van schade voor de overheid, gelet op de risico’s van forumshoppen en insolvabiliteit van de scheepseigenaar?

Objective

To conduct a study on questions concerning liability for the removal of ship wrecks, in view of the recent entry into force of the 2007 Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, to which the Netherlands is signatory.