Meer duidelijkheid voor betaald voetbal gewenst

Organisaties als de UEFA en de FIFA kunnen niet  langer  zonder gevolgen handelen in strijd met Europese regels en zouden hun reglementen en statuten hieraan moeten aanpassen.  Dit is de voornaamste conclusie van een studie die in opdracht van het Europees Parlement en op initiatief van europarlementariër Toine Manders (VVD) is uitgevoerd door diverse wetenschappelijke instituten.
 
De bevindingen van de studie zijn vanmorgen zijn tijdens persconferentie te Straatsburg gepresenteerd. Het lijvige rapport bevat een analyse van de huidige knelpunten  tussen Interne Markt wetgeving en professionele sporten en komt met beleidsaanbevelingen. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. staatssteun, het vrij verkeer van personen, mediarechten en licentiessystemen. Het zwaartepunt van de studie ligt bij betaald voetbal, aangezien deze sport het meest geïnternationaliseerd is.
 
Steeds vaker staan ontwikkelingen in de professionele sportwereld op gespannen voet met de principes van de Interne Markt en eerlijke mededinging, zoals het Bosman-Arrest en meer recent, de perikelen bij FC  Charleroi en de verkoop van mediarechten in het Verenigd Koninkrijk. Manders: "Met deze studie in de hand beogen we rechtszekerheid te creëren voor  álle betrokken partijen, spelers, clubs en organisaties. We willen voorkomen dat de Europese rechters de toekomst bepalen van het betaald voetbal, zoals gebeurd is bij het Bosman-Arrest. Niet door nieuwe regels te maken maar door organisaties als de UEFA te verplichten zich houden aan de bestaande EU-regels. Hierbij is het noodzakelijk is dat wij als politiek door middel van dialoog van onze kant ook helderheid verschaffen".
 
Waar de Commissie zich in het verleden vaak afzijdig hield trekt de Commissie nu een meer actieve rol naar zich toe, getuige o.a. het onderzoek wat eurocommissaris Neelie Kroes onlangs heeft bevolen naar de  verkoop van mediarechten in het Verenigd Koninkrijk. Ook haar collega  Charly  McCreevy van Interne Markt ziet in dat professionele sport onlosmakelijk met de interne markt verbonden is.  "Er zijn een groot aantal onopgeloste zaken naar boven gekomen in deze studie. Professionele sport heeft ook behoefte aan rechtszekerheid. We zullen de aanbevelingen nauwkeurig bestuderen en zien hoe we hier beste mee om kunnen gaan", aldus McCreevy in een eerste reactie.
 
Manders is voornemens naar aanleiding van de studie met een initiatief rapport te komen. 

Mr. Toine Manders
Lid van het Europees Parlement
Wiertzstraat 10 G 265
B-1047 BRUSSEL
Tel. +32.2.2847629
Fax. +32.2.2849629
Email: tmanders@europarl.eu.int 

 
 
 

Download more information

jpg
Manders (1)