Frontcover Hazelhorst

Free Movement of Civil Judgments in the European Union and the Right to a Fair Trial

March 2017 Author: Dr Monique Hazelhorst, Supreme Court of the Netherlands

Order

Details

  • Published: March 2017
  • Pages: xv + 448 pp.
  • Publisher: T.M.C. ASSER PRESS
  • Distributor: Springer

This book examines the attainment of complete free movement of civil judgments across EU member states from the perspective of its conformity with the fundamental right to a fair trial. In the integrated legal order of the European Union, it is essential that litigants can rely on a judgment no matter where in the EU it was delivered. Effective mechanisms for cross-border recognition and the enforcement of judgments provide both debtors and creditors with the security that their rights, including their right to a fair trial, will be protected. In recent years the attainment of complete free movement of civil judgments, through simplification or abolition of these mechanisms, has become a priority for the European legislator.

The text uniquely combines a thorough discussion of EU legislation with an in-depth and critical examination of its interplay with fundamental rights. It contains an overview and comparison of both ECtHR and CJEU case law on the right to a fair trial, and provides a great number of specific recommendations for current and future legislation.

With its critical discussion of EU Regulations from both a practical and a theoretical standpoint, this book is particularly relevant to legislators and policymakers working in this field. Because of the extensive overview of the functioning of the EU’s mechanisms and of relevant case law it provides, the book is also highly relevant to academics and practitioners.

Monique Hazelhorst is Judicial Assistant at the Supreme Court of the Netherlands. She studied Law and Legal Research at Utrecht University and holds a Ph.D. in Law from the Erasmus School of Law at Erasmus University Rotterdam

Specific to this book:

  • Combines a thorough discussion of EU legislation with in-depth and critical examination of its conformity with fundamental rights
  • Provides a great number of specific recommendations for current and future legislation
  • Contains an in-depth overview and comparison of both ECtHR and CJEU case law on the right to a fair trial

Excerpts from a review (only available in Dutch):

Hazelhorst heeft een omvangrijk proefschrift geschreven over het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie in het licht van het beginsel van behoorlijke rechtspleging. Hee proefschrift is een 'Fundgrube' voor eenieder die met grensoverschrijdende tenuitvoerlegging in de Europese Unie wordt geconfronteerd.

Voor extreme situaties moet een mogelijkheid tot weigering van tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing in de lidstaat van tenuitvoerlegging bestaan. De hamvraag blijft op welke wijze hieraan invulling moet worden gegeven. Hazelhorst doet dit door haar analyse van de rechtspraak, die mogelijke vormen van de 'emergency brake' schetst. lnteressant is dan ook de positieve benadering van Hazelhorst met betrekking tot het behouden van de mogelijkheid van de weigering van de erken¬ning van een rechterlijke beslissing in de lidstaat van tenuitvoerlegging. Het moet volgens haar niet worden gezien als 'obsolete nationalism'. Het is meer een erkenning van het feit dat bepaalde fundamentele beginselen op deze wijze beter worden beschermd. Ik ben verheugd om dit te lezen.

Uit: Mr M. Zilinsky (2018) Behoorlijke rechtspleging als een rem op het vrije verkeer van vonnissen binnen de EU. TCR 2018, nummer 2, pp. 38-41, doi: 10.5553/TCR/092986492018026002002. Boom Juridische Uitgevers, The Hague.

Subscribe to keep up to date with our publications