[Masterclass] Internationale echtscheiding, nevenvoorzieningen en IPR

27 September 2021
  • Starts at: 09:00h
  • Fee: €595,- €445,- (IJI and Asser clienten),- €295,- (Studenten and NGO's)
  • Venue: T.M.C. Asser Instituut
  • Organiser: T.M.C. Asser Instituut/IJI
  •   Register

 

[Please note: this Masterclass will be delivered in Dutch]

Deze masterclass zal in het Asser Instituut plaatsvinden: we verwachten dat het in september weer mogelijk zal zijn om elkaar in persoon te ontmoeten. Daarbij zullen we de veiligheidsregels volgen, die het RIVM heeft vastgesteld.

Advocaten die te maken krijgen met internationale echtscheidingen lopen vaak op tegen een complex juridisch kader. Dit komt onder andere doordat de ondoorgrondelijke regels van het internationaal privaatrecht (IPR) hierop van toepassing zijn. Deze regels ontwikkelen zich bovendien constant verder in rechtspraak en wetgeving. In de praktijk gaat de toepassing van deze regels dan ook regelmatig mis, met onnodige schade voor de betrokken partijen als gevolg.

Het Asser en het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) slaan de handen ineen om in deze Masterclass het juridische kader ten aanzien van internationale echtscheidingen en nevenvoorzieningen op toegankelijke wijze aan u te presenteren. Zo kunt u een dergelijke casus trefzeker en doelmatig behandelen. De masterclass is zeer praktisch van aard, waarbij theorie en praktijk elkaar continue afwisselen. U zult ook ruimte krijgen uw concrete internationale casus te bespreken met de experts die aanwezig zijn op de masterclass. Na de masterclass zult u een helder en actueel overzicht hebben van de IPR-regelgeving. Dit zal u veel tijd zal besparen bij de behandeling van dossiers waar sprake is van internationale echtscheidingen.

Download het programma

Aanmelden voor deze masterclass

Het aantal plaatsen is beperkt om het persoonlijke contact tussen sprekers en deelnemers te waarborgen. Bekende IPR-rechtspractici zullen vertellen over de do’s en don’ts bij de toepassing van de soms zeer ontoegankelijke en versnipperde IPR-regels op het gebied van de internationale echtscheiding en nevenvoorzieningen. Denk aan de doorgewinterde IPR-specialist Lisette Frohn, senior legal counsel bij het IJI.

Hot topics zullen zijn:

  • vraagstukken rond de internationale bevoegdheid van rechters om kennis te nemen van geschillen op het gebied van internationale echtscheiding en nevenvoorzieningen;
  • de waarde en betekenis van een Nederlands vonnis in de EU/derde landen en, andersom, de waarde en betekenis van een vreemd vonnis in Nederland;
  • het toepasselijk recht, met een bijzondere nadruk op rechtskeuzes

Met betrekking tot deze aspecten wordt telkens een sterke nadruk gelegd op recente ontwikkelingen in rechtspraak en ontwikkelingen die wij in de toekomst kunnen verwachten.

Sprekers

Fatih Ibili, Raadsheer Gerechtshof Den Haag en Hoogleraar personen- en familierecht Rijksuniversiteit Groningen.

Ian Sumner
Ian Sumner is een geboren en getogen Brit. Hij is in 2017 benoemd tot hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Tilburg University en in 2018 is deze aanstelling uitgebreid met het familierecht. In 2011 heeft Ian Voorts Juridische Diensten opgericht, en geeft hij juridisch advies en training op het gebied van het (internationaal) familierecht. Sinds april 2015 is hij tevens rechter-plaatsvervanger met een unus belasting aan de Rechtbank Overijssel.

Marieke Oderkerk
undefinedMarieke Oderkerk is universitair hoofddocent internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 doceert zij aldaar het vak Internationaal privaatrecht. Ook heeft zij een groot aantal jaren onderwijs gegeven binnen het vak Personen- en Familierecht. Tevens is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het hof Amsterdam, team Familie- en Jeugdrecht, en is zij lid van de staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht. Binnen het internationaal personen-en familierecht is zij met name gespecialiseerd in het internationaal echtscheidingsrecht.

Lisette Frohn
undefinedLiseete Frohn is senior Legal Counsel bij het Internationaal Juridisch Instituut. Lisette Frohn adviseert onder meer in internationale echtscheidingen en echtscheidingsgevolgen (huwelijksvermogensrecht, alimentatie, ouderlijke verantwoordelijkheid), kinderontvoering, afstammingsrecht en erfrecht. Lisette is secretaris van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht en is in die hoedanigheid nauw betrokken geweest bij de codificatie van het IPR in Boek 10 BW. Verder is zij lid van de Commissie van Advies voor zaken betreffende de Burgerlijke Stand en Nationaliteit.

Over de coördinator

undefinedDr. Fieke van Overbeeke is gespecialiseerd in internationaal privaatrecht op het gebied van zowel het vermogensrecht als het personen- en familierecht. Fieke heeft een proefschrift geschreven over het toepasselijk arbeidsrecht in het internationale wegtransport. Fieke heeft talloze publicaties op het gebied van het IPR op haar naam staan en wordt regelmatig uitgenodigd om over het IPR te spreken op locaties over de hele wereld. Fieke spreekt vloeiend Nederlands en Engels en beschikt over een basisvaardigheid ten aanzien van het Duits, Frans en Spaans.

NOvA PO-punten en certificaat
De masterclass is in samenwerking met het Eggens Instituut, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Het Eggens Instituut is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten. Deelname aan de masterclass levert 5 NOvA-punten op. Deelnemers verkrijgen bovendien een certificaat van de deelname.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden (in het Engels) voor deelname aan de masterclass.

Aanmelden voor deze masterclass

T.M.C. Asser Instituut - lifelong learning opportunities for professionals and academics globally

Coronavirus policy
The Asser Institute follows the official guidelines of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Netherlands Ministry of Foreign Affairs. The format of our events may be subject to change. Please check our website and social media platforms for updates. You can also sign up to our Education & Events mailing list to be informed about COVID-19 updates.

undefined                    undefined

  undefined      undefined