Lezing Zwolle: Nederlander of Unieburger

25 - 25 May 2010
  • Starts at: 20:30h
  • Fee: Free
  • Venue: Statenzaal Bibliotheek Zwolle Centrum
  • Organiser: T.M.C. Asser Instituut
  • Address: Diezerstraat 80
    Zwolle
    Netherlands
  • Email: conferencemanager@asser.nl

Persbericht: Lezingen/debatten Europa in uw dagelijks leven
 
De invloed van Europa is overal om ons heen voelbaar. Veiligheid, klimaat, buitenlands beleid, economie, justitie en sport zijn bijvoorbeeld terreinen waarop in Brussel beslissingen genomen worden. Wat betekent Europa voor u en wat is de rol van Nederland in de EU?
 
Deze onderwerpen vormen het onderwerp van de lezingen- en debattenserie van het T.M.C. Asser Instituut onder de titel ‘Europa is uw dagelijks leven’. Twee lezingen zullen op 25 mei plaatsvinden in Zwolle in de Statenzaal van de Bibliotheek Zwolle Centrum (Diezerstraat 80) in de Statenzaal. De lezingen in deze reeks onderscheiden zich door het niet politieke karakter, de basis is onafhankelijke informatie verstrekking. De sprekers zijn experts en onderzoekers op verschillende vakgebieden. Aan de hand van verschillende onderwerpen wordt bekeken wat de invloed van Europa is op uw dagelijks leven. U krijgt de mogelijkheid om al uw vragen te stellen over de impact van Europa.
 
 In Zwolle zullen op dinsdag 25 mei in de Statenzaal van Bibliotheek Zwolle Centrum (Diezerstraat 80) twee lezingen georganiseerd worden over Europa, namelijk:
19.30uur: Nederlander of Unieburger
20.30uur: De rol van Europa op sportgebied?
 
De lezingen zijn mogelijk gemaakt met steun van het Europafonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelname staat open voor iedereen en de toegang is gratis. Meer informatie en het exacte programma is te vinden op www.asser.nl/europa
 
Beschrijving per lezing:
 
Bij de lezing Nederlander of Unieburger worden volgende onderwerpen behandeld: Wat betekent het voor Nederlanders om EU burger te zijn? Trouwen, samenwonen, kinderen krijgen, scheiden: de Europese dimensie. Uw rechten als u een partner uit een ander EU-land heeft. Als ik met iemand uit een andere lidstaat zaken doe, hoe zorg ik dan dat degene zijn verplichtingen nakomt? Inning van schulden in een andere lidstaat: hoe gaat dat?
De sprekers zijn: Bart-Jan van het Kaar, consultant en onderzoeker op het gebied van Internationaal privaat recht, verbonden aan het prestigieuze T.M.C. Asser Instituut. Vesna Lazic, Universitair hoofddocent bij de Universiteit van Utrecht en senior onderzoeker bij het T.M.C. Asser Instituut.
 
 Een nieuwe rol voor Europa op sportgebied: Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon dat de Europese Unie hervormt, aangenomen. Daarin staat voor het eerst in de geschiedenis van de EU een artikel over sport. Dat biedt de kans en maakt het noodzakelijk aan een Europees sportbeleid vorm te geven de komende jaren.
Welke nuttige rol kan de Europese Unie vervullen op dit terrein? De sprekers van het Asser International Sports Law Centre discussiëren over de voor- en nadelen van de invloed van “Brussel” op de sport.
De sprekers zijn: Rob Siekmann en Roberto Branco Martins. Dhr Siekmann is directeur van het ASSER Internationaal Sports recht centrum en dhr Branco Martins is directeur van Pro-Agent, een belangenorganisatie voor spelersmakelaars (voetbal) en docent arbeidsrecht en sport.
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Logistiek en PR: Laura de Meijer 070-3420 310, conferencemanager@asser.nl
Inhoudelijke informatie: Bart-Jan van het Kaar 070-3420 398 / 06-4976 2941, b.van.het.kaar@asser.nl