Montesquieu Instituut Zomerconferentie: krakende pijlers van onze democratische rechtsstaat

25 August - 07 September 2011

Bouwen aan vertrouwen - Krakende Pijlers van onze Democratische Rechtsstaat

In de zomer van 2010 daagde het Montesquieu Instituut verschillende maatschappelijke spelers uit om hun rol bij het ‘Bouwen aan Vertrouwen’ in de samenleving onder de loep te nemen. De grote belangstelling, nieuwe inzichten en verhitte discussies maakten duidelijk hoe actueel dit onderwerp is. Het Montesquieu Instituut wil daarom ook in 2011 het thema vertrouwen en wantrouwen op de agenda plaatsen. Door wederom de handen ineen te slaan, presenteren het Montesquieu Instituut en verschillende partners (waaronder het T.M.C. Asser Instituut) u van 25 augustus t/m 7 september 2011 de Zomerconferentie "Bouwen aan Vertrouwen: Krakende Pijlers van onze Democratische Rechtsstaat".

Voor meer informatie over het programma, deelname en aanmelding klik hier.