Nederland en Europa: van koploper naar dwarsligger?

31 - 31 August 2012
  • Starts at: 15:15h
  • Fee: gratis
  • Venue: Huis van Europa
  • Organiser: Montesquieu Instituut & T.M.C. Asser Instituut
  • Address: Korte Vijverberg 5/6
    Den Haag
    Netherlands
  • Email: zomerconferentie@montesquieu-instituut.nl

Sinds het Nederlandse 'nee' tegen de Europese Grondwet in 2005 staat ons land in Brussel bekend als eurosceptisch. Hoe anders was dat in de jaren '80 en '90, toen Nederland nog één van de meest ijverige pleiters was voor méér Europese samenwerking?

Zijn we uit elkaar gegroeid of is er sprake van Babylonische spraakverwarring? Bouwen we nog steeds aan een Europa van vrijheid, vrede en voorspoed of ontwikkelt het Europees project zich tot een 'EUSSR' zoals eurosceptici schertsend beweren?

Wybe Douma  i en Steffen van der Velde (T.M.C. Asser Instituut ) zullen schetsen wat voor een beeld Nederland en de EU op dit moment van elkaar hebben. Daarna zullen zij onder leiding van Sjerp van der Vaart  i discussiëren met Leonoor Kuijk (Trouw  i) en Europarlementariër Hans van Baalen  i.

Programma
15.15 - 15.30  Ontvangst
15.30 - 17.00  Debat
17.00 - 18.00  Afsluiting

Het debat is vrij toegankelijk, maar aanmelding is verplicht. U kunt zich aanmelden voor dit debat via het aanmeldformulier.

Het debat is onderdeel van Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2012: 'Beeld en Werkelijkheid'