Advisering aan de Rechtspraktijk

Het T.M.C. Asser Instituut adviseert van oudsher over (complexe) juridische vraagstukken op het gebied van het internationaal en Europees recht. Belangrijke doelgroep is de Nederlandse rechtspraktijk, advocatuur en notariaat, soms ook de rechterlijke macht. Adviezen aan deze doelgroep hebben voornamelijk betrekking op het internationaal privaatrecht en/of de inhoud van buitenlands privaatrecht. In beginsel wordt hierbij gebruik gemaakt van geschreven of digitale bronnen. Voor onderzoek naar complexe vragen wordt soms samengewerkt met experts uit Nederland of het buitenland.

Wanneer u overweegt het instituut om advies te vragen kunt u uw probleemstelling per e-mail (advies@asser.nl) voorleggen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie, waarin wij aangeven welke oplossing wij kunnen bieden. In de regel kunnen wij snel een inschatting maken van de benodigde tijd. Aan de ureninschatting zijn geen kosten verbonden.

Het uurtarief voor het uitbrengen van een advies bedraagt € 195,-. De kosten voor een advies worden eenmalig verhoogd met € 30,- voor administratiekosten. Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Contact

Tel: +31 70 3420321
E-mail: advies@asser.nl