Analyse NRMM-verordening

Feb 1, 2017 - Feb 28, 2017

Project description

Dit advies brengt de betekenis in kaart van de Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (verder NRMM Verordening), voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. Dit wordt gedaan door een reeks specifieke vragen te beantwoorden. Er worden daarbij enige vragen die aanvankelijk los van elkaar werden gesteld samen beantwoord.